PRESELJENJE!!!
 
Od 01. jula 2007. god., nalazimo se na novoj adresi 
 
 
INFORMACIJE O NOVOJ ADRESI
 
 
Nova adresa: Gruje Miškovića br. 24, 11030 Beograd
 
  Telefoni: Centrala : 011-305-71-71 (4 linije) i 011-355-39-58  
  Direktor : 011-305-72-42  
  Telefax : 011-305-72-43  
E-mail: lolaudio @bitsyu.net  
  info@lolaudio.com  
URL: www.lolaudio.com  
 
Karta za prilaz lokaciji